Bedrijfsprofiel

Mos Milieu is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau en behoort al jaren tot een van de toonaangevende bureaus op het gebied van Milieuonderzoek.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Helmond en Enter voor projecten in Nederland en vanuit de vestiging in District Wanica voor de projecten in Suriname. Daarnaast zijn wij in staat om onze specifieke kennis en deskundigheid in te zetten en te mobiliseren voor projecten elders in de wereld.

Mos Milieu B.V. is een dochter van Mos Consultants en Engineers B.V. te Rhoon. Deze groep kent verder de dochterbedrijven: MOSGEO B.V. voor internationale projecten en Mos Grondmechanica B.V. voor geotechniek, hydrologie en mechanische boringen.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers voor Mos Milieu BV zijn onder meer aannemers, projectontwikkelaars, constructeurs, architecten, Rijkswaterstaat, waterschappen, Pro-rail, lokale overheden, industriële partijen en particulieren.

Kwaliteit en certificeringen

Kwaliteit en veiligheid zijn voor Mos Milieu niet alleen belangrijke begrippen maar maken onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn in de gehele organisatie geïntegreerd.

Op basis van dit kwaliteits- en veiligheidssysteem is een NEN-EN-ISO 9001-2015 certificaat aan Mos Milieu toegekend. Voor het milieukundig onderzoek is het certificaat voor Veldwerk Milieuhygiënisch Bodemonderzoek, BRL SIKB 2000 met diverse onderliggende protocollen (2001, 2002, 2003 en 2018) verleend. Voor het saneren is het certificaat voor Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg, BRL SIKB 6000 met onderliggend protocol 6001 aanwezig. Voor het keuren van grond in partijen is het certificaat voor partijkeuringen grond conform het Besluit bodemkwaliteit, BRL SIKB 1000 protocol 1001 aan ons uitgereikt.
Voor alle genoemde beoordelingsrichtlijnen en protocollen zijn erkenningen afgegeven.