VERKENNEND, ORIËNTEREND EN NADER BODEMONDERZOEK

In het kader van onroerend goed transacties, bouw-/sloopvergunningen, calamiteiten, de Wet Milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), BSB-operaties en het bouwstoffenbesluit (o.a. hergebruik van grond) worden door Mos Milieu verkennende, oriënterende en nader onderzoeken conform de NEN 5725, NEN 5740, Bouwstoffenbesluit en VLAREBO (België) uitgevoerd.

Mos Milieu is sinds augustus 2004 gecertificeerd voor de BRL 2000 “Veldwerk voor Milieuhygiënisch Bodemonderzoek”.