PARTIJKEURING GROND

Mos Milieu is sinds begin 2002 gecertificeerd om conform het BRL SIKB 2000, protocol 1001 (voormalig Bouwstoffenbesluit) grond partijkeuringen uit te voeren en beschikt hiervoor over eigen monsternemers die binnen heel Nederland inzetbaar zijn.