SANERINGSONDERZOEK EN -PLANNEN

Mos Milieu heeft ervaring opgebouwd met de uitvoering van saneringsonderzoeken en het opstellen van saneringsplannen. Bij het opstellen van saneringsplannen wordt uitgegaan van de geldende wet- en regelgeving, de eisen van het bevoegd gezag en de bestemming van het perceel en wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens van de opdrachtgever.

Mos Milieu beschikt over de kennis van de meest gangbare saneringstechnieken zoals de conventionele-, pump en treat-, en in-situ systemen.