WATERBODEMONDERZOEK

Met betrekking tot het verkennend en nader waterbodemonderzoek (conform NEN 5720) kan Mos Milieu beschikken over de meest geavanceerde apparatuur voor het onderzoek van de waterbodem vanaf de sliblaag tot vele meters daaronder.