Nieuws

Mos Milieu versterkt haar dienstenpakket

Graag willen wij u informeren over een aantal wijzigingen die de afgelopen twee jaar zijn doorgevoerd bij Mos Milieu. Mos Milieu kent haar oorsprong in Mos Grondmechanica, opgericht in 1950. Sinds 2014 is Mos Milieu een eigen B.V. In 2021 is een samenwerking gestart tussen Mos Milieu en Terrascan, Fiberscan en ScanAcademy te Lijnden (nabij Schiphol), hiermee is meer kennis en ervaring beschikbaar gekomen voor de klanten van Mos Milieu. Terrascan is bodemspecialist, Fiberscan is speciali...

Nieuw telefoonnummer: 010 324 7000

Wij zijn bereikbaar op een nieuw telefoonnummer: 010 324 7000....

Mos Milieu stelt nieuwe vestigingsmanager aan.

Op 29 november 2021 is Chris van der Meeren teruggetreden als statutair directeur van Mos Milieu B.V. en is Pieter de Lange aangesteld als vestigingsmanager.  Pieter heeft het afgelopen jaar al een deel van de taken en werkzaamheden van hem overgenomen en dit zal in 2022 afgerond worden. Chris zal nog zeker volgend jaar aanblijven als adviseur en de lopende projecten blijven behandelen. Ondanks de Coronacrisis hebben de afgelopen jaren voor Mos Milieu toch tot een beperkte groei geleid. De k...

Mos Milieu erkend leerbedrijf

30-07-2021 Sinds kort is Mos Milieu door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) aangemerkt als erkend leerbedrijf. Dat betekent dat mbo-studenten met afstudeerrichting milieu stage bij ons kunnen lopen. Mos is trots op de erkenning. We vinden het namelijk belangrijk om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan goed opgeleide vakmensen in de toekomst. Op dit moment is er een stageplek beschikbaar voor de opleiding 'onderzoeker leefomgeving'. Heb je intere...

Hercertificering ISO 9001:2015 succesvol verlopen

13-07-2020 Onlangs heeft de Kiwa middels een herevaluatie getoetst of het kwaliteitsmanagementsysteem van MOS Milieu nog voldoet aan de eisen, die volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 systematiek gelden voor het toepassingsgebied 'uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, monsterneming voor partijkeuringen, milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en nazorg, het geven van milieuadviezen en (geo)monitoring'. Als verwacht waren de bevindingen van de Kiwa positie...

Medewerkers gezocht

Adviseurs / Buitendienst Medewerkers    Wij zijn op zoek naar milieukundig adviseurs en buitendienst medewerkers voor uitbreiding van de afdeling. Verdere informatie vindt u onder "Vacatures" Voor inlichtingen met betrekking tot deze functie kunt u contact opnemen met Chris van der Meeren. Tel 088 – 51 30 290 of e-mail  C.vanderMeeren@MosMilieu.nl  ...

WIJ ZIJN VERHUISD !!

    25 maart 2019 zijn wij verhuisd van ons voormalige hoofdkantoor Rhoon naar: Albert Plesmanweg 47 3088 GB Rotterdam N.B. Per verhuisdatum zijn onze postbus en het faxnummer vervallen....

Privacy Statement Mos Milieu

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van toepassing in alle EU-lidstaten. Deze Europese verordening stelt regels voor het verwerken van persoonsgegevens. In dit kader is door Mos Milieu een privacy statement opgesteld. Het privacy statement voor deze website heeft onder meer betrekking op gegevens die worden ontvangen via "Contact", "Vacatures" en "Offerte". De integrale tekst is beschikbaar onder "Downloads" Hierin krijgt u uitleg hoe Mos Milieu met informatie over een geïdentificeerde of i...

Gezocht Veldwerkers

Voor onze vestigingen in Rotterdam en Helmond is Mos Milieu op zoek naar ervaren Veldwerkers. De functie bestaat uit het uitvoeren van projecten op het gebied van (water)bodemonderzoek en - sanering conform de BRL 1000, 2000 en/of 6000. Binnen deze functie draagt de medewerker zorg voor een goede uitvoering en afstemming met de projectleider, opdrachtgevers en andere betrokken partijen en is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden. GEWENST PROFIEL: Opleiding: ...

Gezocht Adviseurs / Projectleiders voor Vestiging Rotterdam

Voor onze vestiging in Rotterdam is Mos Milieu per direct op zoek naar (Senior) Milieukundig Adviseurs of ervaren Milieukundig Projectleiders. De functie bestaat uit het aansturen van projecten (als adviseur) en van een projectteam (als projectleider) op het gebied van bodemonderzoek en - sanering. Binnen deze functie draagt de adviseur of projectleider zorg voor een goede afstemming met opdrachtgevers en andere betrokken partijen en is verantwoordelijk voor budgetbewaking op projectniveau (als...