Nieuws

Nieuwe certificerende instelling: Normec

Mos Milieu is overgestapt naar een nieuwe certificerende instelling: Normec Certification. Wij zijn heel blij te kunnen melden dat ook Normec ons weer goedgekeurd heeft voor de kwaliteitscertificaten voor de ISO 9001 en de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Hiernaast zijn wij op dit moment bezig om ons voor te bereiden op het behalen van het VCA** certificaat. Wij vinden het belangrijk ons kwaliteitsmanagement- en veiligheidsbeheerssysteem voortdurend naar een hoger niveau te brengen zodat wij on...

Mos Milieu versterkt haar dienstenpakket

Graag willen wij u informeren over een aantal wijzigingen die de afgelopen twee jaar zijn doorgevoerd bij Mos Milieu. Mos Milieu kent haar oorsprong in Mos Grondmechanica, opgericht in 1950. Sinds 2014 is Mos Milieu een eigen B.V. In 2021 is een samenwerking gestart tussen Mos Milieu en Terrascan, Fiberscan en ScanAcademy te Lijnden (nabij Schiphol), hiermee is meer kennis en ervaring beschikbaar gekomen voor de klanten van Mos Milieu. Terrascan is bodemspecialist, Fiberscan is speciali...

Nieuw telefoonnummer: 010 324 7000

Wij zijn bereikbaar op een nieuw telefoonnummer: 010 324 7000....

Mos Milieu stelt nieuwe vestigingsmanager aan.

Op 29 november 2021 is Chris van der Meeren teruggetreden als statutair directeur van Mos Milieu B.V. en is Pieter de Lange aangesteld als vestigingsmanager.  Pieter heeft het afgelopen jaar al een deel van de taken en werkzaamheden van hem overgenomen en dit zal in 2022 afgerond worden. Chris zal nog zeker volgend jaar aanblijven als adviseur en de lopende projecten blijven behandelen. Ondanks de Coronacrisis hebben de afgelopen jaren voor Mos Milieu toch tot een beperkte groei geleid. De k...

Mos Milieu erkend leerbedrijf

30-07-2021 Sinds kort is Mos Milieu door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) aangemerkt als erkend leerbedrijf. Dat betekent dat mbo-studenten met afstudeerrichting milieu stage bij ons kunnen lopen. Mos is trots op de erkenning. We vinden het namelijk belangrijk om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan goed opgeleide vakmensen in de toekomst. Op dit moment is er een stageplek beschikbaar voor de opleiding 'onderzoeker leefomgeving'. Heb je intere...

Hercertificering ISO 9001:2015 succesvol verlopen

13-07-2020 Onlangs heeft de Kiwa middels een herevaluatie getoetst of het kwaliteitsmanagementsysteem van MOS Milieu nog voldoet aan de eisen, die volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 systematiek gelden voor het toepassingsgebied 'uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, monsterneming voor partijkeuringen, milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en nazorg, het geven van milieuadviezen en (geo)monitoring'. Als verwacht waren de bevindingen van de Kiwa positie...

WIJ ZIJN VERHUISD !!

    25 maart 2019 zijn wij verhuisd van ons voormalige hoofdkantoor Rhoon naar: Albert Plesmanweg 47 3088 GB Rotterdam N.B. Per verhuisdatum zijn onze postbus en het faxnummer vervallen....

Privacy Statement Mos Milieu

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van toepassing in alle EU-lidstaten. Deze Europese verordening stelt regels voor het verwerken van persoonsgegevens. In dit kader is door Mos Milieu een privacy statement opgesteld. Het privacy statement voor deze website heeft onder meer betrekking op gegevens die worden ontvangen via "Contact", "Vacatures" en "Offerte". De integrale tekst is beschikbaar onder "Downloads" Hierin krijgt u uitleg hoe Mos Milieu met informatie over een geïdentificeerde of i...