Nieuws

WIJ ZIJN VERHUISD !!

    25 maart 2019 zijn wij verhuisd van ons voormalige hoofdkantoor Rhoon naar: Albert Plesmanweg 47 3088 GB Rotterdam N.B. Per verhuisdatum zijn onze postbus en het faxnummer vervallen....

Privacy Statement Mos Milieu

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van toepassing in alle EU-lidstaten. Deze Europese verordening stelt regels voor het verwerken van persoonsgegevens. In dit kader is door Mos Milieu een privacy statement opgesteld. Het privacy statement voor deze website heeft onder meer betrekking op gegevens die worden ontvangen via "Contact", "Vacatures" en "Offerte". De integrale tekst is beschikbaar onder "Downloads" Hierin krijgt u uitleg hoe Mos Milieu met informatie over een geïdentificeerde of i...

Bodemonderzoek Westelijke ontsluiting Amersfoort

Mos Milieu heeft de opdracht ontvangen voor een aanvullend bodem, asfalt en asbest in bodem onderzoek voor het nieuwe tracé van de Westelijke ontsluiting. De werkzaamheden zullen voor eind mei 2018 afgerond zijn. Het nieuwe tracé van de Westelijke ontsluiting gaat straks niet meer door een woonwijk, maar eromheen. Hierdoor wordt het noordelijk deel van de Daam Fockemalaan een autoluwe woonstraat. Door de verdiepte ligging van de weg onder het spoor verdwijnt in de toekomst de huidige spoorw...

Gezocht Veldwerkers

Voor onze vestigingen in Rhoon, Helmond en Almelo is Mos Milieu per direct op zoek naar ervaren Veldwerkers. De functie bestaat uit het uitvoeren van projecten op het gebied van (water)bodemonderzoek en - sanering conform de BRL 1000, 2000 en/of 6000. Binnen deze functie draagt de medewerker zorg voor een goede uitvoering en afstemming met de projectleider, opdrachtgevers en andere betrokken partijen en is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden. GEWENST PROFIEL: ...

Gezocht Adviseurs / Projectleiders voor Vestiging Rhoon

Voor onze vestiging in Rhoon is Mos Milieu per direct op zoek naar (Senior) Milieukundig Adviseurs of ervaren Milieukundig Projectleiders. De functie bestaat uit het aansturen van projecten (als adviseur) en van een projectteam (als projectleider) op het gebied van bodemonderzoek en - sanering. Binnen deze functie draagt de adviseur of projectleider zorg voor een goede afstemming met opdrachtgevers en andere betrokken partijen en is verantwoordelijk voor budgetbewaking op projectniveau (als ad...

Geo- en milieutechnisch bodemonderzoek N381

De provincie Fryslân past een deel van het bestaande wegtraject van de N381 aan van 1x2 naar 2x2 rijstroken. Het aan te passen traject loopt van Donkerbroek tot Oosterwolde. Voordat tot de realisatie van de wegaanpassingen wordt overgegaan, moet het project planologisch worden geregeld volgens de Wet ruimtelijke ordening. De provincie Fryslân stelt hiervoor een projectafwijkingsbesluit op. Voor het geo- en milieutechnisch onderdeel zijn door Mos Milieu en Mos Grondmechanica onderzoeken uit...

Bodemonderzoeken Gemeente Helmond tot 2022

Vanaf heden tot 2022 worden diverse bodem- en saneringsonderzoeken voor de Gemeente Helmond uitgevoerd door Mos Milieu. Het betreft zowel reguliere onderzoeken als meer complexe projecten...