Over Mos Milieu

Mos Milieu is actief op het gebied van de uitvoering van (grond)onderzoek en de advisering op milieugebied voor de diverse (bouw)activiteiten die zich op, in en rond de grond afspelen.

Certificeringen en Erkenningen

Kwaliteit en veiligheid zijn voor Mos belangrijke begrippen. Zij komen niet alleen bij de uitvoering van werken en bij specifieke procedures naar voren, maar zijn ook in de gehele organisatie ingebed.

Op basis van dit kwaliteits- en veiligheidssysteem zijn zowel een NEN-EN-ISO 9001-2015 als een BTR-certificaat aan Mos Milieu toegekend. Voor het milieukundig onderzoek is het certificaat voor Veldwerk Milieuhygiënisch Bodemonderzoek, BRL SIKB 2000 met diverse onderliggende protocollen (2001, 2002, 2003 en 2018) verleend. Voor het saneren is het certificaat voor Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg, BRL SIKB 6000 met onderliggend protocol 6001 aanwezig. Voor het keuren van grond in partijen is het certificaat voor partijkeuringen grond conform het Besluit bodemkwaliteit, BRL SIKB 1000 protocol 1001 aan ons uitgereikt.

Voor alle genoemde beoordelingsrichtlijnen en protocollen zijn erkenningen afgegeven.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers voor Mos Milieu zijn naast particulieren ook aannemers, projectontwikkelaars, petrochemische industrie, constructeurs, architecten, Rijkswaterstaat, Pro-Rail, lokale overheden en diverse industriële partijen.

MOS Milieu voert milieukundige onderzoeken uit en adviseert conform de geldende wet- en regelgeving voor een grote diversiteit aan projecten binnen Nederland en België.