Bodemonderzoek Westelijke ontsluiting Amersfoort

Mos Milieu heeft de opdracht ontvangen voor een aanvullend bodem, asfalt en asbest in bodem onderzoek voor het nieuwe tracé van de Westelijke ontsluiting. De werkzaamheden zullen voor eind mei 2018 afgerond zijn.

Het nieuwe tracé van de Westelijke ontsluiting gaat straks niet meer door een woonwijk, maar eromheen. Hierdoor wordt het noordelijk deel van de Daam Fockemalaan een autoluwe woonstraat. Door de verdiepte ligging van de weg onder het spoor verdwijnt in de toekomst de huidige spoorwegovergang. Hierdoor wordt de route veiliger. Ook komt er een fietsbrug met veilige fietsroutes aan beide zijden van de weg. De weg wordt ingepast in een groene omgeving. Er wordt geïnvesteerd om de ecologische verbindingen te verbeteren, waardoor dieren zich gemakkelijker door het gebied verplaatsen. In de nieuwe situatie is er meer groen ten opzichte van de bestaande situatie.

 

Terug